درباره ما
ارسال شده در تاریخ:1395/07/01

آموزشگاه زبان هاي خارجي سفير دانش با بهره گيري از اساتيد مجرب و دانش آموخته هاي دانشگاه تبريز با بيش از 1000 نفر زبان آموز در خدمت شما عزيزان ميباشد.


دوره هاي آموزشي:

دوره‌هاي ترميك به صورت 15 جلسه‌ايي ـ دو روز در هفته (روزهاي شنبه و چهارشنبه برادران و روزهاي يکشنبه و سه شنبه  و دوشنبه و پنج شنبه خواهران براي واحد آبرسان) هر جلسه 1 ساعت و 45 دقيقه (105 دقيقه) همراه با  جلسه فيلم در هر ترم برگزار ميشود.
 دوره‌هاي فشرده به سه صورت فشرده 1 ، 2و 3 بشرح زير برگزار مي شود:

- فشرده 1  (four corners 1) در يك ماه.
- فشرده 2  ( four courners 2) در دو ماه.
- فشرده 3  ( four courners 3) در دو ماه.

در مجموع طول دوره فشرده 5 ماه پياپي است.
كلاسهاي فشرده  3 روز در هفته برگزار شده و  هر جلسه شامل 3 ساعت، همراه با جلسات فيلم برگزار مي‌شود. (روزهاي زوج براي برادران و روزهاي فرد براي خوهران)

- دوره‌هاي TOEFL در چهار ترم، هر ترم 2 ماه، 16 جلسه‌ايي ـ دو جلسه در هفته ـ هر جلسه 5/1 ساعت.
- دوره‌هـاي IELTS در چهار ترم، هر ترم 2 ماه، 16 جلسه‌ايي ـ دو‌ جلسه ‌در هفته ـ هر جلسه 5/1 ساعت.
‌‌ دوره‌هاي  Talk show15 جلسه‌اي  (فقط مكالمه، بحث و گفتگو به زبان انگليسي)

برگزاري دوره‌هاي مكالمه انگليسي مخصوص مديران شركتها، كارخانجات، بانكها، بيمارستانها و ادارات در محل كار يا آموزشگاه.
سطح کودکان: زبان آموزان 5 تا 7 ساله شامل 20 ترم ميباشد.
سطح نوجوانان: زبان آموزان 7 تا 15 سال شامل 13 ترم مياشد.
سطح بزرگسالان : زبان آموزاني که بالاي 15 سال ميباشند که شامل 28 ترم ميباشد.
 
امكانات:
1 ـ اخذ گواهينامه پايان دوره در پايان سطوح
Junior, Pre-intermediate, Intermediate, Upper intermediate, Advanced

مقررات:
1 ـ حضور بدون تأخير و به موقع و حتماً قبل از استاد در كلاسها. (لازم به ذكر است تأخير زبان آموزان در نحوه يادگيري آنان كاملاً مؤثر بوده و در صورت تكرار ضمن تأثير منفي در نمره فعاليتهاي كلاسي به خانواده آنان نيز اطلاع داده خواهد شد.)
2 ـ  غيبت بيش از 2 جلسه پي در پي و3 جلسه نامتوالي در طول ترم  با عث محروميت از امتحان فاينال مي‌گردد.
3 ـ رعايت انضباط و مقررات داخلي آموزشگاه.
4 ـ رعايت شئونات اسلامي از طرف كليه دانشجويان و حفظ حجاب اسلامي توسط خواهران گرامي كه در صورت عدم توجه، با مسئله كاملاً برخورد خواهد شد.


امتحانات:
1 ـ در طول ترم از دانشجويان امتحانات Midterm از 20 نمره و Final از 40 نمره به عمل مي‌آيد، 40 نمره فعاليت كلاسي توسط استاد مربوطه نيز به آن افزوده گرديده و نمره قبولي هر ترم دانشجويان حداقل 70 از 100 خواهد بود.
2 ـ امتحانات Midterm و Final فقط در يك روز معين و بطور گروهي انجام خواهد  شدوبه هيچ عنوان تكرار و يا تاريخ آن تعويض نخواهد شد.
3 ـ عدم حضور در امتحان Final تكرار كلاس قبلي را به دنبال خواهد داشت.
4 ـ در پايان هر ترم ب

نوشته شده توسط :