زبان فرانسه
ارسال شده در تاریخ:1395/07/01

آموزشگاه زبان سفير دانش با استفاده از اساتيد مجرب دانشگاه اقدام به برگزاري دوره هاي ترميک زبان فرانسه در ترم جديد ، مي نمايد .

-  دوره هاي ترميک کودکان و نوجوانان:
کلاسها در 17 جلسه و دو روز در هفته، بمدت 1و نيم ساعت داير خواهد بود. طول اين دوره ها دوازده ترم آموزشي مي باشد.
- دوره هاي ترميک بزرگسالان:
کلاسها در 17 جلسه و دو روز در هفته، بمدت 1و نيم ساعت داير خواهد بود. اين دوره ها شامل سطوح مقدماتي، متوسط و پيشرفته مي باشد.چنانچه زبان آموز دوره ي پيشرفته بزرگسالان را با موفقيت سپري نمايد، به سطح   C1 آزمونهاي بين المللي دلف ميرسد.
- دوره هاي ويژه مکالمه:
زبان آموزاني که در دوره متوسط آموزش بزرگسالان مي باشند يا بعد از تعيين سطح نمره قبولي را دريافت نموده اند مي توانند در اين دوره هاي 4 ترمه شرکت نمايند.
- دوره هاي ويژه گرامر:
دوره هاي تخصصي گرامر ويژه زبان آموزاني است که سطوح مقدماتي و متوسط بزرگسالان را پشت سرگذاشته اند و يا دانشجوي زبان فرانسه مي باشند يا بعد از تعيين سطح، تشخيص داده شده است که توانايي شرکت در اين دوره را دارند.
دوره هاي آمادگي آزمونهاي DELF, DALF :
 اين دوره بمدت 4 ترم و مختص زبان آموزاني است که دوره مقدماتي و متوسط را با موفقيت سپري نموده اند.

نوشته شده توسط :