زبان آلماني
ارسال شده در تاریخ:1395/07/01

آرامش خود را حفظ کنيد و آلماني بياموزيد ...

آموزشگاه زبان سفير دانش براي تمام سنين دوره هاي مختلف زبان آلماني از مقدماتي تا پيشرفته را ارائه مي کند . مبتديان فراگيري زبان آلماني را از سطح A 1.1 آغاز مي کنند . دوره هاي آموزشي به صورت عادي ، فشرده و يا فوق فشرده ارائه مي شوند.

سبندي دوره ها به صورت زير تقسيم بندي مي شوند.
دوره مقدماتي : A 1, A 2
دوره مياني :  +B1 , B1+ , B2 , B2
دوره ي پيشرفته : C
زبان آموزان با يادگيري زبان آلماني و دريافت مدارک مورد نياز قادر خواهند بود به تحصيل در دانشگاه هاي معتبر آلمان به صورت رايگان بپردازند و نيز براي محيط کار ، دانشگاه ، زندگي روز مره ، ترجمه متون آلماني و بهره مندي از ادبيات غني آلمان از تسلط خود بر زبان آلماني استفاده نمايند.

نوشته شده توسط :