بزرگسالان
ارسال شده در تاریخ:1395/07/01

در اين نوع سيستم آموزشي که به صورت ترميک عادي يا فشرده برگزار مي شود دانشجويان بر طبق آخرين متدهاي روز و منابع جديد به زبان آموزي مي پردازند

     

امروزه ضرورت يادگيري زبان به عنوان يکي از مهمترين آموزشها به هر فرد توصيه مي گردد و فراگيري اين مهم به ويژه از سنين کودکي تاثير بسيار مهمي در پيشرفت سطح علمي و مهارتي براي هر فرد خواهد داشت، آموزشگاه زبان سفير دانش جهت سهولت در دست يافتن به اين توانايي آموزشهاي ويژه اي براي زبان آموزان بزرگسال در نظر گرفته است تا ضمن بالا بردن ميزان علاقمندي آنان در کسب اين مهارت آنها را با جديدترين متدهاي آموزش زبان در بالاترين سطح پيشرفت آموزشي قرار مي دهد.

 

نام کتاب
 سطح
 INTRO HANDOUTINTRO
 Four Corners1 (units 1-4) AE101/A
 Four Corners1 (units 5-8) AE101/B
 Four Corners1(units9-12) AE102
 Four Corners2 (units 1-3) AE103
 Four Corners2 (units 4-6) AE104
 Four Corners2 (units 7-9)
 AE105
نام کتاب
 سطح
 FourCorners2(unit10-12) AE106
 Grammar in use Progress1
 Four Corners3(units 1-3) AE201
 Four Corners3(units 4-6) AE202
 Four Corners3(units 7-9)
 AE203
 FourCorners3(unit10-12) AE204
 Grammar in use Progress2
نام کتاب
 سطح
Four Corners4 (units 1-3)
 AE 301
Four Corners4 (units 4-6)
 AE 302
 Four Corners4 (units 7-9)
 AE 303
 Four Corners4(units10-12) AE 304
 New To Discussion 1 Talk 1
Passages1 (units 1-3)
 AE 401
Passages1 (units 4-6)
 AE 402
نام کتاب
 سطح
 Passages1 (units 7-9)AE 403
Passages1 (units10-12)
 AE 404
 New To Discussion 2 Talk 2
 Passages2 (units 1-3) AE 501
Passages2 (units 4-6)
 AE 502
 Passages2 (units 7-9) AE 503
 Passages2 (units10-12) AE 504

 

 

نوشته شده توسط :